21 października, 2019

Jak zabezpieczyć plac zabaw na zimę

Pory roku następują po sobie z niezmienną regularnością. Nadejście zimy coraz bliżej, a wraz z nią czas próby dla przydomowych urządzeń – chociaż jesień sama w sobie również nie jest łatwa dla placów zabaw i ich drewnianych lub metalowych elementów. Jak zabezpieczyć plac zabaw na zimę? Jak zniwelować niszczący wpływ mrozów i opadów atmosferycznych?

Zimowe zagrożenia

Długotrwałe wystawienie na niszczące oddziaływanie warunków atmosferycznych jest problemem nie do przeskoczenia. Brak wysiłku zabezpieczającego plac zabaw poskutkuje jego nieuniknionym zniszczeniem. Każde uchybienie wpływa na ogólną kondycję materiałów, a ryzyko związane z zabawą na zaniedbanym placu niepotrzebnie rośnie. 

Najbardziej wrażliwe na działanie mrozu i opadów atmosferycznych są konstrukcje drewniane. Odporność na zniszczenia zależy od gatunku wykorzystanego do budowy drzewa, aczkolwiek pęknięcie, naruszenie kolorytu i struktury materiału zagraża każdemu z nich. Przedostanie się wilgoci do środka poszczególnych elementów w połączeniu z niską temperaturą może znacząco wpłynąć na skrócenie żywotności i funkcjonalności urządzeń. Każda zabawa dziecka na placu zabaw powinna być z właściwą troską nadzorowana, a techniczna sprawność i wytrzymałość konstrukcji jest warunkiem koniecznym, aby prawdopodobieństwo wypadku było minimalne.

Zabezpieczenie placu zabaw przed zimą

Drewniane konstrukcje są najbardziej popularne i jednocześnie najbardziej narażone na zniszczenia. Opady i mróz szkodzą samemu drewnu i elementom łączącym (np. metalowym śrubom). Uniknięcie problemów związanych z mroźną porą roku zagwarantuje odpowiednio przygotowana impregnacja.

Względy bezpieczeństwa oraz wymogi właściwej impregnacji narzucają konieczność wygładzenia powierzchni drewna. Dobrze sprawdzi się w tym papier ścierny. Usunięte w ten sposób nierówności i drzazgi nie będą więcej stwarzać zagrożenia przy zabawie, a dodatkowo ułatwiona zostaje prawidłowa aplikacja impregnatu i lakieru. Wyszlifowaną powierzchnię należy odpylić (dmuchawą, ewentualnie przecierając szmatką). Do głównych korzyści z tej formy zabezpieczenia zalicza się:

  • ochronę przed butwieniem
  • zwiększoną odporność na gnicie
  • ochrona przed zarodnikami i larwami owadów, poszukujących siedlisk w drewnie

Elementy metalowe w okresie zimowym są podatne na korozję. Powstanie rdzy to zapowiedź konieczności wymiany dotkniętych nią części. Na wczesnym etapie wystarczy rdzę starannie usunąć i zabezpieczyć elementy nakładając na nie farbę do metalu. Całość konstrukcji bardzo często opiera się na łączeniach z tego typu materiałów, warto więc szczególną uwagę zwrócić na wszystkie śruby, zaślepki, łańcuchy etc.

Kontrola stanu technicznego zawiera w sobie również weryfikację stanu np. dokręcenia śrub i stabilności placu zabaw. Ostatni czynnik powiązany jest z nawierzchnią, na której znajduje się konstrukcja. W trakcie zimy i po niej, pamiętać należy o dokładnym zbadaniu, czy wpływ czynników atmosferycznych (opadów, roztopów) przyczynił się do pogorszenia stanu powierzchni, na której zostały zamontowane urządzenia do zabawy.